LEDCO.sk - náš spolehlivý partner LED obrazovek na Slovensku

12-05-2015

SPOLOČNOSŤ LEDCO VÁM PONÚKA

 
Kompletné služby v oblasti návrhu moderného úsporného osvetlenia bytových priestorov, rodinných domov, kancelárií a iných komerčných plôch, priemyselných podnikov a hál, parkov a záhrad a mnohé ďalšie.
 
Vo svetelných projektoch sa zameriavame predovšetkým na efektivitu návrhu. To znamená, že prioritou projektu je jeho hospodárna prevádzka s priaznivým vplyvom na životné prostredie (či už samotnou úsporou energií, ako aj výberom materiálov). Najväčšou výhodou našich svietidiel i samotných návrhov je ich nízka spotreba elektrickej energie, extrémne dlhá doba prevádzky (životnosť) a ich dizajn. Svetlo je neoddeliteľnou súčasťou našich životov, tak prečo mu nevenovať viac pozornosti ako je zvykom. Prispejeme tým k skvalitneniu nášho okolia, čím priaznivo vplývame na našu psychickú pohodu i na prostredie okolo nás.
 
Navrhnuté LED riešenia Vám s radosťou prevedieme z papiera až k Vášmu vypínaču. Naše skúsenosti s technológiami LED budú vašou istotou pre bezchybne pracujúci systém moderného osvetlenia.
 
LEDCO s.r.o.
Sladovnícka 28
917 01 Trnava
Slovensko
 
ledco@ledco.sk
+421 905 985 903